Hos Nielsen & Smith glæder vi os over igen i år at kunne præsentere fire topsorter indenfor vinterraps.

Den nye hybridsort, Halyn, skiller sig ud ved at være udbyttemotor til de absolut højest ydende marker. To år i træk har sorten ligget med helt i top af Landsforsøgene med udbytter svarende til forholdstal på 106 og 102 i henholdsvis 2018 og 2019.

Sorten er en hurtigtvoksende, middelhøj hybrid med god vinterfasthed. Halyn har indbygget skulpeopspringsresistens og besidder en utrolig stærk resistens overfor phoma.

Collector er en ny middelhøj linjesort, der har præsenteret et meget højt udbytte over en treårig periode. I Landsforsøgene for 2019 kom Collector ud med et forholdstal på 102 samt et gennemsnitligt forholdstal på 104 for forsøgene 2017-2018.

Collector blomstrer relativt tidligt er modner tidligt. Sorten besidder en rigtig god sygdomsresistens overfor phoma og lys bladplet, og den moderate plantebiomasse er med til at sikre en rigtig høj høstkapacitet og et minimalt spild.

Butterfly indgår igen i årets sortiment.

Sorten positionerede sig som den højestydende af alle vinterrapssorter i danske forsøg i 2015, 2016 og 2017. I 2018 var sorten igen med helt i top i landsforsøgene. Dette indikerer altså at der er er tale om særdeles udbyttestabil vinterrapssort.

Butterfly besidder en kompakt vækst og en lav biomasse. Det betyder høj høstkapacitet og minimalt spild. Den holder sig ved jorden både i efteråret samt tidlige forår og har derfor rigtig god vinterfasthed.

Resistensen mod rodhalsråd (phoma) er særdeles god og også resistensen overfor lys bladplet er god. Sammen med den kompakte vækst betyder det, at svampebekæmpelse i efteråret kan undlades i de fleste tilfælde.

Butterfly leverer store fyldige frø med meget højt olie indhold. Sorten modner ensartet og forholdsvis tidligt, og sammen med den lave biomasse giver det en nem og hurtig høst.

Udbyttet i liniesorten Butterfly er helt i top, set over de seneste 3 års landsforsøg – også målt i forhold til de bedste hybrider. Med et forholdstal for standardudbytte på 109 som gennemsnit af 2016, 2017 og 2018, samt en placering som nr. 11. blandt 81 afprøvede sorter i landsforsøgene 2018 samt en klar nr. 1 de to foregående år, er både stabilitet og udbyttepotentiale bevist og dokumenteret.

I den forbindelse er det vigtigt at huske på, at landsforsøgene med vinterrapssorter som regel er sået sidst i august, og altså relativt sent. Selv under disse forhold er Butterfly således højest ydende.

Nielsen & Smith tilbyder også Butterfly til økologisk dyrkning.

Hillico er en robust hybridsort fra KWS med et højt olieindhold.

Hillico leverer et meget højt udbytte, og er denne vinter sortslistet i Danmark med et forholdstal for udb. af std. kvalitet på 106 som gennemsnit af forsøgene 2017-2018.

Efterårsvæksten er middel til kraftig, hvilket gør den velegnet til såning fra midten af august og frem. Sorten er til gengæld relativt hurtigt ude af starthullerne om foråret, og vokser kraftigt til.

Resistensen mod lys bladplet er særdeles god og resistensen mod rodhalsråd (phoma) er god.

Hillico har indbygget resistens mod skulpeopspring, og har desuden en god vinterfasthed.

Læs mere om vores vinterrapssorter i vores nye folder for vintersæd 2020.

Bestil dit forbrug af vinterraps allerede i dag hos Nielsen & Smith. Vi udbyder kun de bedste sorter for at sikre dig den bedst mulige høst.
Ring og hør nærmere på tlf. 43 29 88 88.