Vinterraps

Der er fire topsorter indenfor vinterraps i årets sortiment. Den nye hybridsort, Halyn, skiller sig ud ved at være udbyttemotor til de absolut højest ydende marker. To år i træk har sorten ligget med helt i top af Landsforsøgene med udbytter svarende til FHT 106 og 102 i henholdsvis 2018 og 2019.

Collector er en ny linjesort, der har præsenteret et meget højt udbytte over en treårig periode. I Landsforsøgene for 2019 kom Collector ud med et forholdstal på 102 samt et gennemsnitligt forholdstal på 104 for forsøgene 2017-2018.

Hillico er fortsat en hybridsort med topudbytte. Hillico er en ny og spændende hybridsort fra KWS. Sidste vinter var Hillico sortslistet i Danmark med et forholdstal for udb. af std. kvalitet på 106 som gennemsnit af forsøgene 2017-2018.

Butterfly er linjesorten, der formåede at blive den højest ydende af alle vinterrapssorter tre år i træk. Der er fortsat tale om en sort med ekstremt høj høstkapacitet og den tilbydes også til økologisk dyrkning.

Vintersæd_2020_HK_N&S
HALYN
COLLECTOR
HILLICO VINTERRAPS
BUTTERFLY VINTERRAPS