Grøn-rugmark-med-sollys-Nielsen-&-Smith

SU Pluralis

Sund og særdeles højtydende sort af vinterrug fra den nyeste generation

• Højtydende sort
• Sund sort med lav sygdomsmodtagelighed
• Middellang og god stråstyrke
• God tørketolerance
• Meget velegnet på mellem- og sandede jorder

SU Pluralis tilhører nyeste generation af vinterrug på markedet, og er en sund og højtydende hybridsort indenfor vinterrug. SU Pluralis er meget velegnet til både brød- og foderproduktion.

Vintersæd_2020_HK_N&S
SU PLURALIS
SortstypeHybridsort
Kerneudbytte forholdstal 2019 (FHT)100 (7)
Kerneudbytte forholdstal 2018 (FHT)105 (7)
Kerneudbytte (hkg/ha) (2019)104,1 (7)
Kerneudbytte (hkg/ha) (2018)94,6 (7)
Hektolitervægt (kg/hl) (2019)75,8 (7)
Hektolitervægt (kg/hl) (2018)78,7 (7)
Råprotein i ts (%) (2019)9,0 (7)
Råprotein i ts (%) (2018)9,3 (7)
Agronomi
Lejesæd (kar. 0-10) (2019)3,5 (4)
Lejesæd (kar. 0-10) (2018)0,4 (4)
Sygdomme (observationsparceller)
Meldug dækning (%) (2019)-
Meldug dækning (%) (2018)-
Skoldplet dækning (%) (2019)10 (12)
Skoldplet dækning (%) (2018)5 (8)
Brunrust dækning (%) (2019)7 (9)
Brunrust dækning (%) (2018)3,5 (4)
Dyrkningsegenskaber (observationsparceller)
Strålængde (cm) (2019)140 (4)
Strålængde (cm) (2018)122 (4)
Lejesæd (kar. 0-10) (2019)1,6 (8)
Lejesæd (kar. 0-10) (2018)2,4 (5)
Kilde: www.sortinfo.dk