Rugmark_hybridrug_Nielsen_&_Smith

KWS Livado

Stærk hybridrug med et højt udbyttepotentiale og PollenPlus®

Hybridrugsorten KWS Livado har ligget med et stabilt højt udbytte svarende til forholdstal 102, som gennemsnit af de seneste 5 års landsforsøg.

Ved at vælge KWS Livado får du en særdeles stærk resistenspakke, herunder en forbedret resistens mod både meldug og brunrust.

Sorten indeholder naturligvis også PollenPlus®-systemet, der er markedets bedste middel mod angreb af meldrøjer.

KWS Livado er en resistent og relativt buskningsstærk type med gode kompensationsevner. Sorten er derfor også anbefalet til økologi.

Vintersæd_2020_HK_N&S
KWS LIVADO
SortstypeHybridsort
Kerneudbytte forholdstal (2019) (FHT)101 (7)
Kerneudbytte forholdstal (2016-2018) (FHT)100,3
Kerneudbytte (hkg/ha) (2019)105,0 (7)
Kerneudbytte (hkg/ha) (2016-2018)96,4
Hektolitervægt (kg/hl) (2019)76,1 (7)
Hektolitervægt (kg/hl) (2016-2018)77,4
Råprotein i ts (%) (2019)9,5 (7)
Råprotein i ts (%) (2016-2018)9,9
Agronomi
Lejesæd (kar. 0-10) (2019)4,0 (4)
Lejesæd (kar. 0-10) (2016-2018)1,8
Sygdomme (observationsparceller)
Meldug dækning (%) (2019)-
Meldug dækning (%) (2016-2018)0,3
Skoldplet dækning (%) (2019)7 (12)
Skoldplet dækning (%) (2016-2018)4,5
Brunrust dækning (%) (2019)3,7 (9)
Brunrust dækning (%) (2016-2018)4,2
Dyrkningsegenskaber (observationsparceller)
Strålængde (cm) (2019)138 (4)
Strålængde (cm) (2016-2018)130,3
Lejesæd (kar. 0-10) (2019)1,9 (8)
Lejesæd (kar. 0-10) (2016-2018)2,4
Kilde: www.sortinfo.dk