KWS Lili Vinterhvede

KWS LILI – en af de mest foretrukne vinterhveder hos møllerne på brødhvedelisten

Vinterhvede – Nielsen & SMith A/S

  • Førstevalg som hvede til eksport og brød
  • Højt udbytte og god kernekvalitet
  • Kort og særdeles stift strå
  • God resistensprofil
  • Buskningsstærk sort der ikke bør sås for tidligt på milde lokaliteter
  • KWS Lili bestod også igen i 2018 vinterfasthedsprøven, selv efter en hård vinter med bl.a. megen barfrost

KWS Lili kombinerer kvalitet og afsætningsmuligheder med et højt udbytte, forholdstal 101 som gennemsnit af landsforsøgene 2014-2017.

Sorten har robuste agronomiske egenskaber, og kombinerer en særdeles god stråstyrke med sygdomsresistens på bedste vis med nem driftsledelse og lave dyrkningsomkostninger til følge.

Det høje og stabile faldtal vil sammen med den fine hektolitervægt og et proteinindhold på 11,5 % sikre en perfekt hvede til eksport. De danske møllere har testet partier af sorten fra høst 2016 samt 2017 med varierende proteinindhold, og melder samstemmende om rigtigt gode bageegenskaber.

Det stive strå betyder minimal eller ingen vækstregulering, selv med ekstra N.

Se det nye produktblad for KWS Lili vinterhvede lige her.

KWS Lili
Udbytte
Frøudbytte (FHT) (Landsforsøg) – Hele landet (2019)97
Frøudbytte (FHT) (Landsforsøg) – Hele landet (2014-2018)100
Sygdomme, observationsparceller (2019)
Meldug0,1
Septoria9
Gulrust0,1
Brunrust
Dyrkningsegenskaber (2018)
Lejesæd, kar. 1-100,0
Strålængde, cm64
Modningsdato18/7
Kvalitet (2019)
HL-vægt, kg/hl76,8
Protein, % i tørstof10,7 %
Faldtal, sek. (2017) *315
Kilde: Kilde: www.sortinfo.dk samt ADHB (UK) * = Specielle bagningsforsøg ved Tystofte

KONTAKT OS FOR MERE INFORMATION

Tlf.: +45 4329 8888

Mail: nskorn@nskorn.dk