Aks_byg_Nielsen_&_Smith_Hornsyld_Købmandsgård

KWS Higgins 6-radet vinterbyg

KWS Higgins – 6-radet vinterbygsort med højt udbytte og stærk stabilitet

KWS Higgins er et kompetent og sikkert valg indenfor de 6-radede vinterbygsorter. KWS Higgins yder et særdeles højt og stabilt udbyttepotentiale, og et forholdstal for kerneudbyttet på 104 som gennemsnit af de seneste fire års landsforsøg.

KWS Higgins udviser stor robusthed, og er også afprøvet i Baltikum, hvor den kendetegnes ved en særdeles god vinterfasthed.

Agronomien i sorten er god, med lav tendens til lejesæd og nedknækning samt en god allround resistens overfor bladsygdomme, herunder især meldug.

KWS Higgins er desuden kendetegnet ved en super god kernekvalitet med høj hektolitervægt og en foderværdi, der matcher markedets 2-radede sorter.

• Meget højt udbyttepotentiale specielt på bedre
jorde
• God sundhed, men vær obs. på at holde bygrust
væk med en forebyggende sprøjtning
• Middellangt strå med lav tendens til aks-/
strånedknækning
• God hektolitervægt og god foderværdi
• Tilbydes også økologisk

Kontakt Nielsen & Smith på tlf. 43 29 88 88 og få mere information om KWS Higgins – det sikre valg indenfor den 6-radede vinterbyg.

Vintersæd_2020_HK_N&S
KWS Higgins
Udbytteforsøg
Kerneudbytte (FHT) (Landsforsøg) - Hele landet (2019)105 (7)
Kerneudbytte (FHT) (Landsforsøg) - Hele landet (2016-19)104,25
Kerneudbytte (hkg/ha) (2019)95,8 (7)
Hektolitervægt (kg/hl) (2019)65,5 (7)
Råprotein i ts (%) (2019)12,1 (7)
Sygdomme, observationsparceller (2019)
Meldug (%)0,90 (8)
Bygrust (%)22 (9)
Skoldplet (%)3,1 (10)
Ramularia (%)14 (10)
Dyrkningsegenskaber, observationsparceller (2019)
Lejesæd, kar. 0-100,5 (4)
Strålængde, cm91
Kilde: www.sortinfo.dk