vinterraps_nielsen_&_smith

BUTTERFLY Vinterraps

HØJEST YDENDE AF ALLE VINTERRAPSSORTER 3 ÅR I TRÆK

  • Den velkendte linjesort med udbytte som hybriderne
  • Den højest ydende vinterrapssort i danske forsøg i 2015, 2016 og i 2017 samt med helt i top igen i 2018
  • Store fyldige frø med et meget højt olieindhold
  • Kompakt type med lav biomasse, ensartet modning og nem høst
  • Stor stråstyrke
  • Relativt sen starter i foråret, hvilket mindsker risiko for frostskader på blomsteranlæg
  • Modner middeltidligt til sent
  • Særdeles god resistens overfor phoma (rodhalsråd) og god resistens overfor lys bladplet
  • Rigtig god vinterfasthed
  • Tilbydes også økologisk

Absolut topscorer i officielle forsøg i 2015 samt i landsforsøgene i både 2016 og 2017. Sorten var desuden med helt i front i landsforsøgene i 2018. Dette indikerer en stor udbyttestabilitet for sorten.

BUTTERFLY har en kompakt vækst og en lav biomasse. Det betyder høj høstkapacitet og minimalt spild. Butterfly holder sig ved jorden både i efteråret samt det tidlige forår og har derfor rigtig god vinterfasthed.

Resistensen mod rodhalsråd er særdeles god. Det gør sig også gældende overfor lys bladplet. Sammen med den kompakte vækst betyder det, at svampebekæmpelse i efteråret kan undlades i de fleste tilfælde.

Butterfly leverer store fyldige frø med et meget højt olie indhold. Sorten modner ensartet og forholdsvis tidligt og sammen med den lave biomasse giver det en nem og hurtig høst.

Udbyttet i liniesorten Butterfly er helt i top, set over de seneste 3 års landsforsøg – også målt i forhold til de bedste hybrider. Med et FHT for standardudbytte på 109 som gennemsnit af 2016, 2017 og 2018, samt en placering som nr. 11. blandt 81 afprøvede sorter i landsforsøgene 2018 samt en klar nr. 1 de to foregående år, er både stabilitet og udbyttepotentiale bevist og dokumenteret.

I den forbindelse er det vigtigt at huske på, at landsforsøgene med vinterrapssorter som regel er sået sidst i august, og altså relativt sent. Selv under disse forhold er Butterfly således højest ydende.

Vintersæd_2020_HK_N&S
Butterfly
SortstypeLiniesort
Anbefalet dyrkning og såtidspunktHele landet
Tidligt – middel
Frøudb. std. kval. 2019 (FHT)98
Frøudb. std. kval. 2017-2019 (FHT)104
Agronomi
Plantehøjde – cm (gns. 2017-2019)148
Afgrødehøjde ved høst – cm (2019)140
Afgrødehøjde ved høst – cm (gns. 2017-2019)148
Lejesæd, kar. 0-10 (gns. 2017-2019)0,7
Begyndende blomstring ift. blandingen (gns. 2017-2019)+1 dag
Pct. olie i tørstof (2019)50,0 %
Pct. olie i tørstof (gns. 2017-2019)50,9 %
Yderligere info
VinterfasthedSærdeles god
Rodhalsråd (Phoma), resistensSærdeles god
Lys bladplet, resistensGod
Kilde: Kilde: www.sortinfo.dk samt ADHB (UK) *= Landsforsøg **=Værdiafprøvning