HILLICO Vinterraps

NY HYBRIDSORT MED TOPUDBYTTE OG SUPER RESISTENS MOD LYS BLADPLET – MIDDEL TIL KRAFTIG VÆKST OG VELEGNET TIL SÅNING FRA MIDTEN AF AUGUST OG FREM

  • Hybridsort
  • Særdeles højt udbyttepotentiale
  • Højt olieindhold
  • Relativt langstrået sort, men med god stråstyrke
  • Starter relativt tidligt i foråret
  • Særdeles god resistens overfor lys bladplet samt god resistens overfor Phoma (rodhalsråd)
  • Indbygget skulpeopspringsresistens
  • God vinterfasthed

HILLICO er en ny og spændende hybridsort fra KWS. Den præsterer et meget højt udbytte, og er denne vinter sortslistet i DK med et forholdstal for udb. af std. kvalitet på 106 som gennemsnit af forsøgene 2017-2018.

Efterårsvæksten er middel til kraftig, hvilket gør den velegnet til såning fra midten af august og frem. Sorten er til gengæld relativt
hurtigt ude af starthullerne om foråret, og vokser kraftigt til.

Resistensen mod lys bladplet er særdeles god og resistensen mod Phoma (rodhalsråd) er god.

HILLICO har indbygget resistens mod skulpeopspring, og har desuden en god vinterfasthed.

HILLICO
SortstypeHybridsort
Anbefalet såtidspunktMiddel – sent
Frøudb. std. kval. 2019 (FHT)100*
Frøudb. std. kval. 2018 (FHT)103*
Frøudb. std. kval. 2016-2018 (FHT)106**
Frøudb. std. kval. 2015 (FHT)
Agronomi
Plantehøjde – cm (gns. 2016-2018)152
Afgrødehøjde ved høst – cm (2019)143
Afgrødehøjde ved høst – cm (gns. 2016-2018)158
Lejesæd (kar. 0-10) (gns. 2016-2018)0,7
Begyndende blomstring (gns. 2016-2018)4/5
Pct. olie i tørstof (2019)49,2 %
Pct. olie i tørstof (gns. 2016-2018)51,4 %
Forædler information
VinterfasthedGod
Phoma (rodhalsråd), resistensGod
Lys bladplet, resistensSærdeles god
Kilde: Kilde: www.sortinfo.dk samt ADHB (UK) *= Landsforsøg, **= Kun med i 2017-2018

KONTAKT OS FOR MERE INFORMATION

Telf.: +45 4329 8888

mail: nskorn@nskorn.dk