Raps og vinterraps-Nielsen og Smith

HALYN Vinterraps

Ny hybridsort, der udmærker sig ved at være udbyttemotor til de højestydende marker

• Udbyttemotor til de absolut højestydende marker
• Indbygget skulpeopspringsresistens
• Middel til kraftig tilvækst i efteråret
• Middeltidlig vækststart i foråret og vokser hurtigt til
• Middel til sen modning og kan tåle at stå, til den er helt klar, og den sidste olie er indlejret!
• Super resistens mod phoma
• Middelhøj hybrid med god stråstyrke
• God vinterfasthed
• Indbygget skulpeopspringsresistens

HALYN er en ny og spændende vinterraps hybridsort fra KWS. Den har 2 år i træk ligget med i toppen af landsforsøgene, med udbytter svarende til FHT 106 og 102 i henholdsvis 2018 og 2019.

Efterårsvæksten er middel til kraftig, hvilket gør den velegnet tilsåning ved normalt til sent såtidspunkt, fra midten af august og frem. HALYN er samtidig hurtigt ude af starthullerne om foråret og vokser effektivt til.

HALYN kendetegnes desuden ved at have indbygget resistens mod skulpeopspring.

Sorten leveres bejdset med Integral® Pro.

Vintersæd_2020_HK_N&S
HALYN
SortstypeHybridsort
Anbefalet såtidspunktMiddel – sent
Frøudb. std. kval. 2019 (FHT)102* (8)
Frøudb. std. kval. 2018 (FHT)106* (6)
Frøudb. std. kval. 2017 (FHT)103* (7)
Agronomi
Plantehøjde – cm (gns. 2017-2019)169
Afgrødehøjde ved høst – cm (gns. 2017-2019)168
Lejesæd (kar. 0-10)0,7
Begyndende blomstring ift. blandingen (gns. 2017-2019)+2 dage
Pct. olie i tørstof (2019)49,4 % (8)
Pct. olie i tørstof (gns. 2017-2019)49,7 %
Forædler information
VinterfasthedGod
Phoma (rodhalsråd), resistensVirkelig god
Lys bladplet, resistensSærdeles god
Kilde: www.sortinfo.dk samt ADHB (UK) *= Landsforsøg, **= Kun med i 2017-2018