Graham_vinterhvede

GRAHAM Vinterhvede

Højt udbytte – kombineret med effektiv sygdomsresistens

Graham er en foder- og vinterhvede med et særdeles højt og stabilt udbytte over flere år – specielt ved såning fra starten af september.

• Stærk allround sygdomsresistens
• Meget kortstrået med super god stråstyrke
• Det lave vækstpunkt gør sorten meget vinterfast
• Forædlet til de nye danske højere kvælstofnormer
• God vinterfasthed grundet lavt vækstpunkt
• Tidlig moden

Dyrkningstips:
• Meget velegnet til tidlig såning grundet den kompakte vækst i efteråret
• Starter sent i foråret, hvilket gør den velegnet til gyllegødskning
• Kan med rette gødningsstrategi opnå brødkvalitet

Vintersæd_2020_HK_N&S
GRAHAM
Udbytte
Kerneudbytte (FHT) (Landsforsøg) - Hele landet2019: 100
2017-2019: 101
Kerneudbytte (hkg/ha) (Landsforsøg) - Hele landet2019: 102,7
2017-2019: 102,5
Stivelse, % i tørstof (%)2019: 71,2
2017-2019: 71,3
Hektolitervægt (kg/hl)2019: 75,5
2017-2019: 77,1
Råprotein i ts (%)2019: 10,8
2017-2019: 10,4
Sygdomme (observationsparceller) (2019)
Meldug0,5 %
Septoria9 %
Gulrust0 %
Dyrkningsegenskaber (observationsparceller)
Lejesæd (kar. 0-10)0,0
Strålængde (cm)73
Modningstidspunkt (dato for)31/07
Kilde: www.syngenta.dk. www.sortinfo.dk.