Raps og vinterraps-Nielsen og Smith

COLLECTOR Vinterraps

Ny linjesort af vinterraps med stabilt og meget højt udbytte over 3 år

• Ny linjesort med stabilt og meget højt udbytte over 3 år
• Middel tilvækst i efteråret
• Kraftigere tilvækst end andre linjesorter om foråret
• Relativ tidlig blomstring og tidlig moden
• Middelhøj plante
• Moderat plantebiomasse sikrer høj høstkapacitet og minimerer spild
• God resistens mod phoma og lys bladplet

COLLECTOR er en ny linjesort med FHT 102 i Landsforsøg 2019 samt gennemsnitligt FHT 104 af forsøgene 2017-2018. Sorten har således vist et stabilt højt udbytte gennem de seneste 3 år.

COLLECTOR har en hurtig tilvækst og strækning i foråret, hvorfor den dækker godt af for ukrudtet, og tidligt er klar til at optage den tilførte kvælstof.

Linjesorten har en lav til middel biomasse, hvilket sikrer en høj høstkapacitet og minimerer spild.

I efteråret har sorten en middel tilvækst, hvilket under de fleste omstændigheder gør den velegnet til såning ved normalt såtidspunkt.

Sorten leveres bejdset med Integral® Pro.

Vintersæd_2020_HK_N&S
COLLECTOR
SortstypeLinjesort
Anbefalet såtidspunktTidlig - middel – sen
Frøudb. std. kval. 2019 (FHT)102* (8)
Agronomi
Plantehøjde – cm (gns. 2017-2019)149*
Afgrødehøjde ved høst – cm (2019)149 (6)
Lejesæd (kar. 0-10)1,0*
Begyndende blomstring ift. blandingen (gns. 2017-2019)0 dage
Pct. olie i tørstof (2019)48,3 % (8)
Forædler information
VinterfasthedGod
Phoma (rodhalsråd), resistensGod
Lys bladplet, resistensGod
Kilde: www.sortinfo.dk samt ADHB (UK) *=2017-18 data fra værdiafprøvning