Såsæd produktinformation

Læs ”de 10 bud”  det gør dit valg af sædekornsleverandør let!

1. Certificeret såsæd er sortsren

Sortsren såsæd medfører, at alle planter i marken er ensartede m.h.t. modning, stråstyrke, kvalitet o.s.v. Samtidig er der fuld sporbarhed ved salg til malt, brød m.v.

2. Certificeret såsæd er artsren

Når der ikke er blandet fremmede kornarter i, kan avlen lettere afsættes til industri og eksport, og foderværdien vil være mere ensartet, sporbarhed.

3. Certificeret såsæd er fri for sygdomme

Udsædsbårnesygdomme, der skader afgrøden, forebygges ved bejdsning med et anerkendt bejdsemiddel, bejdset i højteknologiske maskiner og med elektronisk overvågning af bejdsningen.

4. Certificeret såsæd har en garanteret spireevne

Høj spireevne giver sikkerhed for  normale og kraftige planter, ensartet fremspiring.

5. Certificeret såsæd er renset for ukrudtsfrø

Ukrudt påfører afgrøden konkurrence om vand og næringsstoffer, samt forurener marken og evt. efterfølgende afgrøder (frøgræsudlæg)

6. Certificeret såsæd er fri for flyvehavre og gold hejre

Certificeret såsæd er dyrket på marker, der ved markkontrol er fundet fri for flyvehavre og gold hejre, som er et større og større problem i mange marker.

7. Certificeret såsæd er renset for små kerner

Store, ensartede kerner sikrer god og ensartet etablering af afgrøden, hvilket giver et sikkert og større udbytte.

8. Certificeret såsæd giver større sikkerhed

Hvis uheldet er ude, og såsæden ikke lever op til kvalitetskravene, ydes der automatisk erstatnings udbetaling, efter Plantedirektoratets regler. Eneste land i Europa med denne ordning

9. Med certificeret såsæd følger rådgivning

En stab af erfarne såsædsfolk står klar med gode råd om de enkelte sorters dyrknings- og kvalitetsegenskaber – så avleren kan få det bedst mulige økonomiske resultat ud af sit sortsvalg.

10. Certificeret såsæd og fremtiden

Ved at vælge certificeret såsæd bidrager man til en fortsat udvikling af nye og endnu bedre sorter fra forædlerne via licensindtægterne, forædlernes eneste indtægtskilde.

KONTAKT OS FOR MERE INFORMATION

Telf.: +45 4329 8888

mail: nskorn@nskorn.dk