Certificeret såsæd – Produktinformation

Læs ”de 10 bud” der gør dit valg af sædekornsleverandør let!

1. Certificeret såsæd er sortsren

Sortsren såsæd medfører, at alle planter i marken er ensartede med hensyn til modning, stråstyrke, kvalitet o.s.v. Samtidig er der fuld sporbarhed ved salg til malt, brød m.v.

2. Certificeret såsæd er artsren

Når der ikke er blandet fremmede kornarter i, kan avlen lettere afsættes til industri og eksport, og foderværdien vil være mere ensartet, sporbarhed.

3. Certificeret såsæd er fri for sygdomme

Udsædsbårne sygdomme, der skader afgrøden, forebygges ved bejdsning med et anerkendt bejdsemiddel, bejdset i højteknologiske maskiner og med elektronisk overvågning af bejdsningen.

4. Garanteret spireevne

Høj spireevne giver sikkerhed for normale og kraftige planter, ensartet fremspiring.

5. Certificeret såsæd er renset for ukrudtsfrø

Ukrudt påfører afgrøden konkurrence om vand og næringsstoffer, samt forurener marken og evt. efterfølgende afgrøder (frøgræsudlæg).

6. Certificeret såsæd er fri for flyvehavre og gold hejre

Den certificerede såsæd er dyrket på marker, der ved markkontrol er fundet fri for flyvehavre og gold hejre, som er et større og større problem i mange marker.

7. Certificeret såsæd er renset for små kerner

Store, ensartede kerner sikrer god og ensartet etablering af afgrøden, hvilket giver et sikkert og større udbytte.

8. Certificeret såsæd giver større sikkerhed

Hvis uheldet er ude, og såsæden ikke lever op til kvalitetskravene, ydes der automatisk erstatningsudbetaling, efter Plantedirektoratets regler. Eneste land i Europa med denne ordning

9. Rådgivning

En stab af erfarne såsædsfolk står klar med gode råd om de enkelte sorters dyrknings- og kvalitetsegenskaber, så avleren kan få det bedst mulige økonomiske resultat ud af sit sortsvalg.

10. Certificeret såsæd og fremtiden

Ved at vælge såsæd, der er certificeret, bidrager man til en fortsat udvikling af nye og endnu bedre sorter fra forædlerne via licensindtægterne, forædlernes eneste indtægtskilde.