Historie

Kvalitetssædekorn fra Nielsen & Smith
– Leverandør til landbruget siden 1928

Nielsen & Smith er kendt for kvalitetssædekorn og såsæd – ikke blot i Danmark, men i store dele af Europa.

Nielsen & Smith blev etableret i 1928 af grosserer K. Juby Smith, og det har siden 1965 været ejet af K. Juby Smiths Legat. Selskabet har hovedsæde på Sydvestvej 28 i Glostrup beliggende på 16.000 m2 grund.

Gennem næsten 100 år har sædekorn, såsæd og andre afgrøder været af afgørende betydning for Nielsen & Smith og det er ikke uden stolthed, at vi stadig repræsenterer mange udenlandske forædlere i Danmark og har en stor eksport af såsæd. I vores portefølje har vi nogle af markedets mest interessante sorter inden for kornafgrøder og har gennem tiden repræsenteret nogle af markedets største sorter. Hos Nielsen & Smith har vi konstant fokus på udvikling og kan derfor løbende tilbyde nye sorter af såsæd til det danske marked, så det danske landbrug har de sundeste og højest ydende sorter til rådighed.

Mange kendte sorter med stor betydning for Dansk Landbrug er fundet, afprøvet og markedsført af Nielsen & Smith – altid til konkurrencedygtige priser i høj kvalitet.

Såsæd har altid været af afgørende betydning for Nielsen & Smith og det er ikke uden stolthed, at vi stadig repræsenterer mange udenlandske forædlere i Danmark og har en stor eksport af såsæd.

Mange kendte sorter med stor betydning for Dansk Landbrug er fundet, afprøvet og markedsført af Nielsen & Smith – f.eks. Mona- og Taarnbyg, Pastoral vinterbyg, Solid- og Tritexhvede, Scarlett- Global- og Auriga maltbyg, Topas- og Global vårraps, Loto- Baccara- Quartz raps og Javlo ærter for at nævne nogle.

Produktion af såsæd og sædekorn og kvaliteten heraf har altid haft en høj prioritet hos os. Vi lægger stor vægt på at kernerne er sorteret op til – en for året – høj TKV. Store ensartede kerner giver en hurtig og ensartet fremspiring. Dette sikrer at planterne har samme udvikling, hvilket er det bedste grundlag for frugtbar avl.
Ud over at levere store ensartede kerner, har vi investeret i den nyeste og mest moderne bejdseteknik, dette sikrer udsæden mod alle frøbårne sygdomme.

Hos Nielsen & Smith prioriterer vi handel med afgrøder højt. Vi opkøber alle typer afgrøder og kan tilbyde forskellige former for kontraktavl på næsten alle typer afgrøder. Vores opkøbspriser tager udgangspunkt i de aktuelle markedspriser, og den daglige sparring med udenlandske samarbejdspartnere giver os nyttige informationer i et såvel nationalt som internationalt perspektiv.

Nielsen & Smith er etableret med kornlager på Førslev Gods (konventionelt og økologisk), Niløsegården (konventionelt) og Vindelev i Jylland (økologisk).

Pr. 1 august 2014 har en ny ejerkreds af erfarne branchepersoner erhvervet såsæd- og kornvirksomheden Nielsen & Smith i Glostrup, som igennem mange år har været kendt i den danske kornbranche som en kvalitetsleverandør af såsæd, kornprodukter og økologiske produkter. Den nye ejerkreds består af Peter F. Rasmussen og R2 Agro i Hedensted.

Med ambitionen om at blive landsdækkende overtog Hornsyld Købmandsgård, der har hovedkvarter syd for Horsens, den 2. februar 2017 majoritetsejerskabet af Nielsen & Smith Aktieselskab.

Læs artiklen fra landbrugsavisen her.

Pr. 30. januar 2020 overtog Hornsyld Købmandsgaard de resterende aktier i Nielsen & Smith A/S, der nu er et 100 % ejet datterselskab af Hornsyld Købmandsgaard.

Peter F. Rasmussen fra Nielsen & Smith fungerer fortsat som kommerciel direktør for selskabet.

Læs hele pressemeddelelsen omkring det nye ejerskab her.

Vælg sædekorn fra Nielsen & Smith  – den bedste kvalitet altid til konkurrencedygtig pris.

Nielsen & Smith - Informationsbrochure

Et historisk rids over Nielsen & Smith

 • 1928: Nielsen & Smith bliver stiftet som et interessentselskab af grossererne Feodor Nielsen og Knud Juby Smith. Knud Juby Smith har erfaring fra handel med afgrøder. I 1920 var han eneforhandler af markafgrøder fra forædlingsstationen Almänne Svenske Utsädesbolaget. Nielsen & Smiths første kontor er i Herluf Trolles Gade i et pakhus i Måløv.
 • 1934: A/S Taarnholm bliver registreret med ejerskabet af Godset Taarnholm. Der er en række investorer bag med Knud Juby Smith og Nielsen & Smith som de væsentligste investorer. I de efterfølgende år opkøber Knud Juby Smith stille og roligt alle aktierne og bliver i 1949 100 % ejer af A/S Taarnholm, hvorefter han privat flytter ind på godset.
 • 1958: Virksomhedens nye havnesilo indvies på Islands Brygge 54 med det første læs korn. Dette sker på firmaets 30 års fødselsdag.
 • 1965: På sin 70 års fødselsdag stifter Knud Juby Smith K. Juby Smiths Legat og overdrager alle aktierne i A/S Taarnholm til Legatet. Samtidig gøres Legatet til universalarving, hvilket også indirekte omfatter aktierne i Nielsen & Smith A/S.
 • 1967: Et vanskeligt år for sædekornsproduktion, og i sommerens løb bliver der foretaget store rationaliseringer i sædekornsproduktionen, hvilket for Nielsen & Smith betyder at mandskabsstyrken reduceres kraftigt i sæsonen.
 • 1972: Knud Juby Smith dør på “Fandens fødselsdag”, 77 år gammel. Videreførelsen af koncernen lægges i hænderne på bestyrelsesmedlemmerne i Nielsen & Smith A/S, A/S Taarnholm og en valgt formand i Legatet.
 • 1976: Produktionsanlæg og kontorer på Industrivej 2 udsættes for ildspåsættelse af en pyroman og udbrænder totalt. Virksomheden flytter midlertidigt ind i en nedlagt virksomhed på Sydvestvej 88 i Glostrup. Efter nogen tids søgen blev ledelsen enige om at købe den nedlagte virksomhed og flytte permanent ind på adressen – og det er her, Nielsen & Smith stadig ligger i dag. Nielsen & Smith genopbygges på den nye adresse, og i de efterfølgende år sker en kapacitetsudvidelse af både fabrik og kontorer. Der sker endvidere en stor udvidelse af sortsrepræsentationer fra forædlingsstationer i mange lande, bl.a. Frankrig, Tyskland, England og Polen.
 • 1985 – 1989: Virksomheden udbygger med en ny kornhal, som gør at der kan oplagres ca. 18-20.000 tons korn på anlægget.
 • 2005: Alt på Islands Brygge er på lejet grund, og Havnevæsenet vil ikke forlænge lejemålet og “skruer” gevaldigt op på lejeafgiften. På den baggrund besluttes det at fraflytte adressen og nedrive siloanlægget. Forinden nedrivningen blev påbegyndt havde Nielsen & Smith A/S indgået forskellige lejeaftaler på flere gods, bl.a. Majbøllegård på Lolland.
 • 2011: Nielsen & Smith A/S sælger ejendommen på Sydvestvej 88 til moderselskabet A/S Taarnholm, som herefter er ejendomsbesidderen.
 • 2014: A/S Taarnholm sælger driftsselskabet til Nielsen & Smith Holding A/S, som består af en gruppe investorer, hvorefter Nielsen & Smith overtages fysisk den 4. november 2014.
 • 2017: Hornsyld Købmandsgård A/S, der har base syd for Horsens, opkøber aktiemajoriteten i Nielsen & Smith Aktieselskab.
 • 2020: Nielsen & Smith A/S bliver et 100 % ejet datterselskab af Hornsyld Købmandsgaard A/S.