Økologisk vårsæd

Økologien er prioriteret højt hos Nielsen & Smith.

I 2020 tilbyder vi igen et stærkt sortiment af økologisk såsæd til etablering i foråret 2020. Sorterne er nøje udvalgt ud fra de egenskaber, som er vigtige for økologisk produktion, i tæt samarbejde med forædlerne.
For korn betyder det god resistens mod sygdomme, nematoderesistens, god dækning for ukrudt samt et langt og stråstift strå.

Økologisk vårbyg

Nielsen & Smith tilbyder fire stærke økologiske vårbygsorter til såning i foråret 2020.

 • Accordine er en ny økologisk maltbyg med højt udbyttepotentiale, dobbelt dematoderesistent og godkendt i det tyske Berliner-program.
 • Feedway modner tidligt og besidder dobbelt dematoderesistens. Sorten har rigtig gode stråegenskaber og en stærk sygdomsprofil.
 • KWS Cantton er bredbladet og sund, dobbelt dematoderesistent, meget stråstiv og velegnet til maltbyg.
 • Planet leverer et rigtig højt udbytte, god sundhedsprofil og dobbelt dematoderesistent. Besidder gode maltegenskaber.

Økologisk havre

I 2020s økologiske vårsædssortiment tilbyder Nielsen & Smith to økologiske havresorter.

 • Dominik har en meget lav strålængde og lav tendens til lejesæd. Derudover besidder sorten dobbelt dematoderesistens.
 • Max er en sort med store kerner og lav skalprocent. Rigtig velegnet til grynproduktion.

Salgskonsulenter (økologi):

 • Gert Christensen
  Sjælland/Fyn
  Mobil: 26 79 81 63
  Mail: gch@nskorn.dk