Så skal vinterhveden snart sås, og hos Nielsen & Smith præsenterer vi tre stærke sorter.

Graham vinterhvede

Graham er en særdeles potent og udbytterig foder- og vinterhvede, der har placeret sig som en af de højest ydende hvedesorter flere år i træk – specielt ved såning fra starten af september. Adskillige år i træk er Graham blevet lovprist for sin utrolige stabilitet og robusthed under alle vækstbetingelser.

Graham har en gedigen allround sygdomsresistens, især overfor meldug, bladplet, gulrust og septoria. Desuden har Graham vinterhvede en lav tendens til lejesæd. Den kortstråede sort har imponerende god stråstyrke og er forædlet til de nye danske kvælstofnormer.

Graham modner tidligt og har en rigtig god vinterfasthed grundet den lave og krybende vækst.

Dyrkningstips:
• Meget velegnet til tidlig såning grundet den kompakte vækst i efteråret
• Starter sent i foråret, hvilket gør den velegnet til gyllegødskning
• Kan med rette gødningsstrategi opnå brødkvalitet

KWS Scimitar vinterhvede

KWS Scimitar er kun gået fremad i forholdstallene de seneste tre år, og har præsteret et topudbytte på alle parametre. KWS Scimitar er højtydende, stivstrået hvedesort af engelsk type til foder og eksport. Sorten egner sig, grundet en kompakt vækst i efteråret, til både tidlig og normal såning. I de foreløbige data fra dette års landsforsøg med tidlig såning af vinterhvedesorter, er udbyttet således også helt i top.

Det stive strå betyder minimal eller ingen vækstregulering, også ved højt N-niveau. Sammen med en særdeles god Septoria resistens, er det med til at sikre lave dyrkningsomkostninger for sorten. Sorten er også resistent overfor den orangegule hvedegalmyg.

KWS Lili vinterhvede

KWS Lili er den foretrukne hvedesort til eksport og brød. KWS Lili kombinerer kvalitet og afsætningsmuligheder med et højt udbytte og et forholdstal 97,7 i gennemsnit for landsforsøgene 2017-2019, hvilket er særdeles højt for en kvalitetshvede.

Sorten har robuste agronomiske egenskaber, og kombinerer en særdeles god stråstyrke med sygdomsresistens på bedste vis med nem driftsledelse og lave dyrkningsomkostninger til følge. Grundet det korte, særdeles stive strå har sorten minimal tendens til lejesæd

Det høje og stabile faldtal vil sammen med den fine hektolitervægt og et proteinindhold på 11,5 % sikre en perfekt hvede til eksport. De danske møllere har testet partier af sorten, og de følgende positive udmeldinger har gjort KWS Lili eftertragtet pga. sortens særdeles gode bageegenskaber.

Det stive strå betyder minimal eller ingen vækstregulering, selv med et højt N-niveau.

Informer vinterhvede

Informer er en særdeles populær hvedesort, der var den mest dyrkede hvedesort blandt danske landmænd i vækstsæsonen 2019-20. Sorten Informer var sået på en fjerdedel af det samlede areal, der var tilsået med vinterhvede. Informer er velegnet til såning på alle jordtyper, og såningen anbefales indenfor det normale såtidsvindue.

Informer med den høje hvedeplante er en sund sort med virkelig god all-round sygdomsresistens.

Læs mere om de forskellige vinterhvedesorter i vores nye folder for vintersæd 2020.

Bestil dit forbrug af vinterhvede allerede i dag hos Nielsen & Smith. Vi udbyder kun de bedste sorter for at sikre dig den bedst mulige høst.
Ring og hør nærmere på tlf. 43 29 88 88.