Tiderne skifter og det har fået konsekvenser for indkøbsfællesskabet Agro Supply, der nu lukkes ned af ejerkredsen, der består af Brdr. Ewers, DLG og Hornsyld Købmandsgaard.

Medlemstallet hos Agro Supply har været støt dalende igennem de seneste år, og det er blevet vurderet at der ikke længere er behov for dette “virksomhedsled”, der forestod indkøb af diverse foderråvarer til ejerne. I samme ombæring vil selskabet Agro Danmark A.M.B.A. blive frivilligt likvideret. Dette vil dog først ske, når Agro Supply er lukket ned.

De fremtidige indkøb af råvarer vil blive forestået i form af fælles indkøb og viderefakturering igennem DLG.